Vi støtter kravet om tariffavtale i Foodora. En tariffavtale sikrer lønn og andre rettigheter for vanlige arbeidsfolk.

102 ansatte i matleveringstjenesten Foodora streiker for tariffavtale. NNN gir Fellesforbundet og de streikende medlemmene sin fulle støtte i kampen de nå fører. Streiken er svært viktig, da den griper inn i det som gjerne kalles plattformøkonomi.

– Det handler om rettferdig lønn, rettferdige vilkår og trygghet – både for og i arbeidet. Grunnleggende krav som er like viktige i det nye arbeidslivet som de alltid har vært. LO-medlemmer i alle deler av arbeidslivet heier dere fram, sier Anne Berit Aker Hansen, leder i NNN.

Vi står sammen med dere. Dere har vår fulle støtte!