NNN støtter de sykehusansatte som gikk ut i streik onsdag morgen. I overkant av 300 av de streikende er organisert i Fagforbundet og FO. 

Streikegrunnlaget er krav om tjenestepensjon fra første krone, uavhengig av stillingsbrøk.
Dette er en viktig sak for hele fagbevegelsen. Også de som jobber i 20 % og mindre stillinger må få pensjonsopptjening.
Samme krav har også blitt fremmet i privat sektor uten at vi har lykkes så langt. De sykehusansatte går nå i front på dette kravet.

NNN gir de sykehusansatte full støtte i streiken for pensjon fra første krone!