NNNs ambisjon er at arbeidsplassene i mat- og drikkevareindustrien skal være bærekraftige og trygge over tid


Vår klima- og miljøstrategi skal bidra i det arbeidet, sier Bjørn Tore Kyllo som leder NNNs klima- og miljøutvalg.

Vi har bare en jord. Vi må alle legge om til et liv som er mer bærekraftig. Det gjelder oss som individer, men også vår industri. I matindustrien må vi sørge for at en større del av foredlingen skjer i Norge. Det bidrar til mindre transport og øker selvforsyningsgraden. Vi må alle bidra til store og små tiltak for å bedre miljøet. Lokale og regionale produksjoner bidrar til kortreist mat og nærhet til forbruker.

NNNs klima- og miljøstrategi
Denne rapporten skal gi tillitsvalgte og medlemmer i NNN et faktagrunnlag, redegjøre for våre standpunkt og gi ideer til hva vi kan bidra med på den enkelte arbeidsplass.

NNNs utgangspunkt vil alltid være å ivareta arbeidsplassene. Det betyr ikke at alt blir som det alltid har vært. Arbeidsplasser og arbeidsoppgaver vil forandre seg, og i årene som kommer vil omlegging til et mer bærekraftig samfunn være en sentral drivkraft i endringen. Da er det viktig at vi som arbeidstakere går i front og legger premissene for endringene som kommer. Bærekraftbegrepet er vidt og favner mye, men i denne strategien belyser vi i hovedsak miljø og klimaaspektet ved bærekraft.

Les eller last ned hele NNNs klima- og miljøstrategi her. 

Publisert: 28. januar 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: