På kongressen til forbundene i næringsmiddelindustrien i Norden 12.september ble det enstemmig vedtatt en uttalelse om den pågående situasjonen i Hong Kong.

Den frie fagforeningen Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) deltar i demonstrasjonene som en del av demokratibevegelsen i Hong Kong. Myndighetene i Hong Kong har forsøkt å stoppe demonstrasjonene med vold og arrestasjoner.

– Det er litt ulik tilnærming til Kina og Hong Kong innen fagbevegelsen i Norden og Europa. I Norge har vi valgt å ha dialog og samarbeid også med kinesisk fagbevegelse på fastlandet, som er en del av det politiske systemet. I andre lands fagbevegelser går støtten utelukkende til HKCTU. Jeg mener at dialog er viktig, også for å utveksle synspunkter om krevende temaer som situasjonen i Hong Kong, sier Anne Berit Aker Hansen i en kommentar.

Les hele uttalelsen her.

Kongressen vedtok også to uttalelser som omhandler arbeidslivet i Europa.
Det pågår nå en diskusjon i EU-systemet om lovbestemt minstelønn. I Norden vil vi at lønnsfastsettelsen skal skje etter forhandlinger mellom partene nasjonalt uten innblanding fra EU. Les uttalelsen Lønnsfastsettelse er ikke et EU-spørsmål her.

Pensjonsalder og pensjonsytelser er satt under press. Vi skal jobbe lenger, eller få mindre i pensjon. Samtidig vet vi at industriarbeidere har et tøft yrkesliv som gjør det vanskelig å stå lenge i jobb. Det er behov for mer rettferdige pensjonsordninger enn det vi har i dag. Les uttalelsen Ja til et lengre arbeidsliv og rettferdig pensjonering her.