Asle_Tronstad_Fotograf_JEOstlieMandag 18. august var det vaktskifte på forbundskontoret for Asle Tronstad. Da flyttet han inn på nytt kontor i niende etasje på Lilletorget i Oslo.

Asle Tronstad (53), den ene av tre nye forbundssekretærer i NNN, kommer fra kjøttbransjen. I 31 år har han jobbet i det som dag er Nortura. En gang het det Bøndenes Salgslag i Trøndelag, så Gilde – og til slutt Nortura.


Slakter

Tronstad er fra Trondheim og jobbet som slakter fram til slakteriet ble lagt ned i 1990. Deretter gikk han til produksjonen på røykeriavdelingen. I 1992 ble han nestleder i klubben. Og leder av avdeling 604.

– Siden den tid har jeg sittet i styret i avdelingen – helt fram til 2010, forteller han.

I Nortura Trøndelag er organisasjonsgraden høy. Langt opp på 90-tallet i prosent. Siden 2010 har Tronstad også vært fylkeskoordinator for NNN i Sør-Trøndelag. I 2012, da den nye avdeling 10 ble dannet, har han vært leder av avdelingen. Men nå skal han erstatte Eystein Gaare som forbundssekretær på forbundskontoret i Oslo.


Fornøyd med det han får

Tronstad forteller at han liker å jobbe med folk, han liker å snakke med folk – ja, han liker å hjelpe til der han kan. Han ser mye urettferdighet rundt seg. Og misliker det sterkt. På forbundskontoret er det praksis for at hver eneste av de politisk valgte har ulike ansvarsområder. Det er slett ikke bestandig sånn at de får ansvaret for den bransjen de kommer fra.

Da NNN-arbeideren spurte Tronstad om hvilke ansvarsområder han ønsket seg før dette var bestemt, svarte han at han tok det han fikk. Seinere er det blitt klart at han skal ha ansvaret for Møller LA/NHO/Spekter, Bakere NHO/SAMFO, Idun, medlemsutviklingen i bransjene, bransjepolitikk generelt og eventuelle bransjeprosjekter.


Ukependler

Som flere andre topptillitsvalgte i NNN blir Tronstad ukependler. Kona blir igjen i Trondheim, mens Tronstad flytter inn i NNN-leilighet på Grønland i Oslo – bare et steinkast fra kontoret. Her blir han boende i arbeidsuka, i helga kan han reise hjem til Trondheim på forbundets regning.
– Kona og jeg har diskutert dette. Hun har ei venninne med en mann fra Fellesforbundet som har vært i samme situasjon som vi er nå. Dette mener vi skal gå bra. Dessuten har jeg to barn som bor på Sørlandet. Og ei stedatter i Gamlebyen i Oslo. Så jeg er nærmere store deler av familien nå, sier han.
– Hva syns du om denne ordningen med leilighet og gratis hjemreise?

– Det er flott at vi blir tatt så godt vare på av forbundet, sier Tronstad.


Sosial dumping

En av NNNs, og for øvrig også andre LO-forbunds viktigste oppgaver, er verving. Tronstad kommer fra en avdeling hvor dette også er satt høyt på dagsorden. Å reise ut å besøke medlemmer på arbeidsplassene mener han er en viktig oppgave som forbundssekretær.
– Det er viktig å støtte opp om lokale tillitsvalgte, men tida rekker ikke til alt, sier han.
– Andre saker enn verving som er viktige for NNN?

– Ja, mange. For eksempel kampen mot sosial dumping. Her dukker det stadig opp nye saker. Vi må aldri slippe dette tema ut av fokus. På kjøttsida er det rimelig ordnede forhold, med noen unntak, i fiskeindustrien er det verre. Det er viktig at de lokale tillitsvalgte ute på bedriftene varsler når sosial dumping finner sted, sier forbundssekretær Asle Tronstad.

 

Tekst og foto: JAN-ERIK ØSTLIE