Grensehandelen har økt med 4,1 prosent fra 2017 til 2018.

Nordmenn grensehandlet for 15,7 milliarder kroner i Sverige i 2018, noe som er en økning på 4,1 prosent fra 2017. Økningen på 4,1 prosent kommer på toppen av en allerede rekordhøy grensehandel, og de siste beregningene fra SSB viser at grensehandelen mellom Norge og Sverige økte med 75,6 prosent mellom 2008 og 2018.

Økt andel av omsetningen
Grensehandel har etablert seg som en betydelig omsetningskanal for mat og drikke. Vi ser kun en retning på sikt, at grensehandelen stadig tar en større del av omsetningen.

– Det høye nivået og den kraftige veksten i grensehandelen virker i tillegg negativt på konkurransekraften, lønnsomheten og investeringsevnen og tap av arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke i Norge, sier leder i NNN Jan-Egil Pedersen.

SSB sin statistikk viser at grensehandelen øker, og tap av inntekter og norske arbeidsplasser fortsetter uttaler forbundsleder Jan-Egil Pedersen. Det som samtidig må sies er at SSB tallene ikke inneholder den delen av grensehandel som kommer via internettbestillinger og fraktes over grensen via posten eller andre transportordninger. Det gjøres ikke spesifikke målinger når det gjelder mat på bestillinger gjennomført på internett, det betyr at statistikken underrapporterer betydelig.

Grensehandelsbarometer

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om handelen, der de varsler at de vil utrede et grensehandelsbarometer som gir bedre kunnskap om både nordmenns netthandel fra utlandet, og hvilke varer og tjenester nordmenn handler utenfor landegrensen. Hverken netthandel eller hva nordmenn bruker penger på i utlandet er med i dagens SSB-tall. Regjeringen har i tillegg varslet at momsfritaket på nettkjøp for under 350 kroner i utlandet, skal fjernes fra 2020.

Trine Lise Sundnes HK og Jan-Egil Pedersen NNN under fremlegging av Menon rapporten om 350 kronersgrensen

Færre turer mer handel 
Grensehandelstallene for 2018 viser at nordmenn kjørte færre turer til Sverige, men brukte mer penger per handletur over grensen. Antallet dagsturer falt med 2,5 prosent, fra 8,6 millioner til 8,4 millioner, mens grensehandelen i kroner og øre økte med 600 millioner, fra 15,1 milliarder til 15,7 milliarder. Gjennomsnittlig handlebeløp per dagstur steg dermed fra 1750 kroner i 2017 til 1870 i 2018.