Olaug Bollestad (KrF) blir nå ansvarlig for mat- og drikkenæringen. Forutsigbare rammevilkår og konkurransekraft er nødvendige punkter som den nye regjeringen må levere på.  Det er klare mangler ved plattformen.  

NNN har hatt gjennomgang av Granavolden-plattformen, og den gir dessverre fortsatt usikkerhet for matnæringen. Regjeringspartiene er stolte av å øke Norges forpliktelser på utslipp av klimagasser i forhold til EU med et nasjonalt mål om 45 prosent utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 2005. Vi vil minne om at slike endringer krever samarbeid med næringen for å sikre at industrien klarer omstillingen uten å tape konkurransekraft.

– Regjeringen uttaler at et godt organisert arbeidsliv og trepartsamarbeid er viktige punkter for suksess. Dessverre finner vi ikke virkemidler for dette i den nye regjeringsplattformen, uttaler forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Særavgifter
– Andre områder vi er usikre på, er regjeringsplattformens intensjoner om særavgifter pålagt matnæringen. Det er stadig økende grensehandel og norsk mat- og drikkeproduksjon mister konkurransekraft på grunn av konkurransevridende avgiftspolitikk sammenlignet med våre naboland. Konsekvensene er tap av provenyinntekter og arbeidsplasser som flyttes ut av Norge. Vi hadde forventet tydelige grep fra den nye regjeringen om å redusere særavgifter, sier Pedersen.

Ønsker møte
– For NNN sine bransjer er noen statsrådsposter viktigere enn andre, og spesielt fiskeriminister og landbruksminister. Vi har opplevd varierende grad av dialog og engasjement med disse statsrådene, men er opptatt av god dialog på vegne av næringen, sier  Jan-Egil Pedersen.

NNN mener:
– Reguleringsendring som medfører jevn tilgang på råstoff for sjømatnæringen hele året
– 350 kronersgrensen på avgiftsfri import må fjernes i forbindelse med RNB 2019
– Det må settes inn tiltakspakker for å redusere grensehandel med mat og drikke
– Lov om god handelsskikk med tilsyn må innføres i 2019
– Fagforeningsfradraget må økes