Mandag la Kunnskapsdepartementet fram hele den nye tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen.

Den største endringen for Restaurant og matfag er at Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon. Dette er delvis det matindustrien ønsket seg, men fortsatt må elever som velger kjøttfag, matproduksjon eller sjømatproduksjon gå i samme klasse.

Matindustrien ønsker seg mer teknisk kompetanse og Faglig Råd får nå anledning til å justere innholdet i de nye læreplanene som skal være klare til skolestart i 2020.
NNN er representert i Faglig Råd for Restaurant og matfag med Bjørn Johansen, Konserntillitsvalgt i Grilstad AS (leder av rådet) og Merete Helland, Kurs- og kompetanseansvarlig i forbundet.

Hele den nye tilbudsstrukturen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.