Forside kursplanFra 1. januar 2015 får forbundets tillitsvalgtskoleringen nytt innhold og ny struktur.

Forbundets tillitsvalgtskolering er et tilbud til alle tillitsvalgte slik at de får nødvendig kunnskap, ferdigheter og trygghet til å utføre oppgavene sine.

Skoleringen har vært igjennom en revidering på både innhold og struktur. Kursene har fram til nå vært gjennomført over 3 trinn (3 x 6 dager) og vi ser at frafallet til trinn II og Forhandlingsteknikk er relativt stort. Det kan være ulike årsaker til det, det kan bl.a. være vanskelig å få permisjon fra jobb eller omsorgsoppgaver i hjemmet. Vi legger derfor om til kortere moduler, men øker til 4 trinn og vi håper at dette kan bidra til at flere ønsker og har mulighet for å gjennomføre hele skoleringen.

Dagens kurs har mange temaer, «alt er viktig», og lite fordypning, det kommer derfor også til å bli en del endringer på innholdet i kursene. Målet for kursene er å skape trygghet, motivasjon og inspirasjon i rollen som tillitsvalgt. Alle kursene vil fortsatt bli gjennomført på Sørmarka Konferansehotell i Akershus.

Hovedstrukturen til tillitsvalgtskoleringen vil fra 1. januar 2015 bli som beskrevet under:

Trinn I – Grunnkurs – Trinn I er det første kurset i vår nye skolering og kurset vil bl.a. gi deltakerne en innføring i NNNs historie og organisasjon og kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebære, lover og avtaler og innhold i protokoller og referat. Kurset gjennomføres fra mandag til torsdag.

Trinn II – Lover og avtaler – Trinn II vil bl.a. gi innsikt i og forståelse for lover og avtaler i arbeidslivet. Kurset gjennomføres fra mandag til torsdag.

Trinn III – Organisasjonskunnskap – Dette kurset vil gi deltakerne økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse og taleteknikk. Kurset gjennomføres fra mandag til torsdag.

Trinn IV – Forhandlingskunnskap – Dette kurset vektlegger temaene forhandlinger, økonomi og kommunikasjon. Kurset gjennomføres fra mandag til fredag.

Sørmarka Konferansehotell

Sørmarka Konferansehotell

Du kan lese hele kurskatalogen her.

Første kurset i 2015 er Trinn I – Grunnkurs den 19. – 22. januar, med søknadsfrist 19. desember 2014. For påmelding gå til søknadskjema.

Alle kursene er gratis. NNN dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

For spørsmål om kurs ta kontakt med merete.helland@nnn.no, tlf. 95 83 85 19.

Velkommen på kurs!