Nye innleieregler vedtatt av et flertall på Stortinget


Det blir innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Målet er «å sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver».
Det blir en generell innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Lovendringene gjelder for inn- og utleie fra bemanningsforetak. De nye reglene skal gjelde fra 1. april med tre måneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter.

Disse lovendringene ble vedtatt 12. desember og vil gjelder generelt:
– Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter, oppheves

– En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier

– Unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse kan gis i forskrift

– Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv

– Det etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak som reguleres i egen forskrift.

Publisert: 19. desember 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: