Nytt kompetanseprosjekt i matindustrien

Kompetanseprosjektet «Matindustrien 4.0» gir nå stafettpinnen videre til «FREMtid for kompetanse». 

I desember 2020 ble Matindustrien 4.0 avsluttet og nå inviterer de samme partene til et nytt 3-årig prosjekt, «FREMtid for kompetanse». Prosjektet skal blant annet gi bedriftene et bedre grunnlag for å utnytte nåværende og fremtidig kompetanse blant ansatte, gi de flere treffpunkter for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger og økt kompetanse i prosjektarbeid.

«FREMtid for kompetanse» bygger på samme lest som Matindustrien 4.0, nemlig partssamarbeid og nettverksbygging på tvers av avdelinger internt, og næringene eksternt.

-Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet begynner nå. Vi håper selvfølgelig at mange av bedriftene fra det forrige prosjektet blir med, men vi har også plass til mange flere, sier prosjektleder Lars Lindland, som også var prosjektleder i Matindustrien 4.0

Prosjektet har som mål å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, sikre fremtidig konkurransekraft og omstillingsevne i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Lindland forteller at nettverksbygging og opprettelse av klynger hvor bedrifter fra flere bransjer kan samles og lære av hverandre, blir også en sentral del av prosjektet.

Hvorfor et nytt prosjekt?

-Matindustrien er i omstilling og i vekst. Drivere i kompetansebehovet er særlig teknologiskiftet og det grønne skiftet. Folk trives i matindustrien, derfor blir de der lenge, kanskje hele sitt yrkesaktive liv. De tillitsvalgte og ledelsen må derfor samarbeide om kompetanseutvikling av medarbeiderne. I tillegg er det lav søkning via utdanningssystemet til våre bransjer. Det betyr at de tillitsvalgte og ledelsen må snakke om hvordan de best kan tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lindland.

Hvordan skal prosjektet organiseres?

Prosjektet eies av NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN og blir finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) i tillegg til et årlig tilskudd fra den enkelte deltakerbedrift.
Det er tilsatt prosjektleder i hel stilling, og det skal opprettes en styringsgruppe hvor de deltagende bedriftene blir representert, selvfølgelig partssammensatt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Merete Helland, Kurs- og kompetanseansvarlig – merete.helland@nnn.no

Lars Lindland, Prosjektleder – ll@nhomd.no 

Publisert: 15. februar 2021|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: