Sterk dame tegnet_rosaNNN inviterer kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte til kurs på Gardermoen i september.

Kurset er beregnet for kvinner i NNN og målet med dette kurset er at du skal:

* bli mer bevisst hva som hemmer og fremmer god kommunikasjon

* få trening i å beherske forskjellige kommunikasjonsformer

* diskutere og reflekterte omkring din egen rolle som kvinne i forhandlingssituasjoner

* få trening i å takle forskjellige forhandlingssituasjoner.

* Utvikle deg selv, og lære teknikker for selvhevdelse

* Kjenne igjen hersketeknikker og gi tilbakemelding på dette

Kurset vil avholdes på Rica Hotel Gardermoen den 24. – 26. september 2014.

Det kreves ingen forkunnskaper utenom at du er kvinne og har vært medlem i NNN over ett år.

Deltakerne får stipend etter AOFs satser, som for tiden er kr. 130,- pr. time, etter dokumentasjon for arbeidsgiver på reell tapt arbeidsfortjeneste.
I tillegg dekkes overnatting, reiseutgifter og reisediett. Beløpene er skattefrie.

Søknadsfrist er satt til 1. august 2014.

Meld deg på nå, for det er begrenset med plasser!

Elektronisk påmelding HER.

Har du spørsmål vedrørende kurset, kontakt Merete Helland tlf. 23 10 29 60 eller epost merete.helland@nnn.no.