Nytt medlem i Faglig råd for restaurant- og matfag

Egil Ove Wulvig fra Nortura Forus er nyoppnevnt medlem i Faglig råd for restaurant- og matfag. 

Lang erfaring
Egil Ove har 40 års erfaring i kjøttbransjen. Han begynte som 15 åring i pølsemakeri som vikar i 1981 og tok svennebrev som pølsemaker i 1985. Etter det begynte Egil Ove i skjærehallen og der har han vært siden. Der tok han også fagbrev i kjøttskjærerfaget som praksiskandidat. I skjærehallen har han vært instruktør og hatt ansvaret for lærlingene siden 1995. Det siste året har han hatt ansvaret for alle lærlingene på Nortura Forus (15 stk.) . Egil Ove er også leder i prøvenemda for kjøttskjærefaget på 4. periode og er sakkyndig i NOKUT i fagene pølsemakerfaget, kjøttskjærerfaget og slakterfaget. 

    – Jeg er beæret over utnevnelsen, og gleder meg til å gi råd til fag- og yrkesopplæringa ut i fra min egen faglige bakgrunn og erfaring, sier Egil Ove.

NNN har to medlemmer i Faglig råd
I tillegg til Egil Ove har NNN også et medlem i arbeidsutvalget til rådet – Kurs- og kompetanseansvarlig i NNN, Merete Helland, har blitt konstituert som nestleder i rådet. Det er tradisjon i dette rådet at leder og nestleder består av representanter fra partene i arbeidslivet og de bytter på funksjonen midtveis i perioden.
I tillegg har NNN et varamedlem, Hanne Hoelstad Sinnerud fra Tine Brumunddal.

Oppnevnt for fire år
Faglig råd for restaurant og matfag er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet i faglige spørsmål innen studieprogrammet for restaurant og matfag. Funksjonsperioden for rådet er fra 1. september 2021 til 31. august 2025. Utdanningsdirektoratet oppnevner faglige råd for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen. Rådene skal være rådgivere i spørsmål som gjelder fag- og yrkesopplæring. Medlemmer og varamedlemmer i de faglige rådene er representanter fra partene i arbeidslivet, utdanningssystemet og andre interessenter. 

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet? Eller har spørsmål, ta kontakt med merete.helland@nnn.no, tlf.: 95 83 85 19

Publisert: 17. september 2021|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: