Korona-krisen påvirker oss alle og kan skape utfordringer i privatøkonomien. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, anbefaler vi deg å kontakte banken. 

Vår samarbeidspartner SpareBank 1 har dyktige rådgivere med god kjennskap til LOfavør som kan bidra til trygghet i privatøkonomien, og finne frem til gode alternativer for medlemmene. Gjennom LOfavør gjør bankene nå flere tiltak som bidrar til å trygge privatøkonomien.

Nye LOfavør-priser på boliglån
LOfavør har avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som tilbyr sine beste renter til deg som er medlem av et LO-forbund. På bakgrunn av korona-krisen setter bankene ned boliglånsrentene.  For SpareBank 1 Østlandet vil nye rentesatser gjelde fra 25. mars for nye lån, og eksisterende lån justeres ned fra 6. april. Hos SpareBank 1 SMN vil nye rentesatser gjelde fra 26. mars, og eksisterende lån endres fra 5. april. Du vil få melding fra banken din om ny rente.

Her er oversikt over beste pris på lofavor.no nå:

LOfavør Førstehjemslån
Nominell rente fra 1,60 %
(Eff. rente 1,68 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 445.226,  totalt kr 2.445.226.)

LOfavør Boliglån Ung
Nominell rente fra 1,70 %
(Eff. rente 1,78 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 473.708, totalt kr 2.473.708.)

LOfavør Boliglån
Lån innenfor 75 % av boligverdi, nominell rente fra 1,80 %
(Eff. rente 1,88 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 502.392, totalt kr 2.502.392.)

Lån innenfor 50 % av boligverdi, nomienell rente fra 1,70 %
(Eff. rente 1,78 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 473.708,  totalt kr 2.473.708.)

Du finner mer informasjon her. 

Øvrige SpareBank 1-banker tilbyr også LOfavør Boliglån og har også varslet at boliglånsrentene settes ned som følge av koronakrisen. Ny rente og endringstidspunkt vil variere mellom de selvstendige SpareBank 1-bankene.

Avdragsfrihet på lån
SpareBank 1-bankene er innstilt på å gjøre det enklere å få avdragsfrihet på lån, for de som nå er i en krevende situasjon som følge av korona-krisen. Medlemmer som er berørt av koronasituasjonen slik at det blir vanskelig å betale kredittkortregning fra LOfavør Mastercard, kan tilbys betalingsfri måned eller nedbetalingsplan avhengig av betalingssituasjon. Medlemmene som har behov for dette, må ta kontakt med din SpareBank 1-bank.