Forbundsstyret består av 11 medlemmer og har rundt ti møter i året.

Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt tilsetter funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Forbundsstyrets medlemmer:
1.   Jan-Egil Pedersen, leder
2.   Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder
3.   Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder
4.   Grete Troset Salberg, forbundssekretær
5.   Erik Hagen, Oslo/vin og brennevin
6.   Knut Roar Berg, Østfold/baker
7.   Line Haugland, Hordaland/meieri
8.  Ken Ove Sletthaug, Rogaland/kjøtt
9.  Jostein Aukland, Oslo og Akershus/bryggeri
10. Trygve Isaksen, Troms/fisk
11. Tove Berit Berg, Vestfold/egg og fjørfe

Fast møtende vararepresentant:
Tor Arne Johansen Oslo/meieri

Ansattes representant:
Unni Garcia

For de fastlønnede medlemmene fungerer de øvrige sekretærene som varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.

For de sju styremedlemmene fra avdelingene er de ordinære landsstyrerepresentantene varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.