Forbundsstyret består av 11 medlemmer og har rundt ti møter i året.

Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt tilsetter funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Forbundsstyrets medlemmer:

1.    Anne Berit Aker Hansen, leder
2.   Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder
3.   Bjørn Tore Kyllo,  2. nestleder
4.   Grete Troset Salberg, forbundssekretær
5.   Erik Hagen, Oslo / Vin og brennevin
6.   Knut Roar Berg, Østfold / Baker
7.   Ken Ove Sletthaug, Rogaland / Kjøtt
8.   Line Haugland, Hordaland / Meieri
9.   Tor Arne Johansen Oslo / Meieri
10.  Trygve Isaksen, Troms / Fisk
11.  Tove Berit Berg, Vestfold / Egg og fjørfe

Fast møtende vararepresentant:

Kenneth Johansen, Østfold / Kjøtt

Ansattes representant:
Unni Garcia

For de fastlønnede medlemmene fungerer de øvrige sekretærene som varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.

For de sju styremedlemmene fra avdelingene er de ordinære landsstyrerepresentantene varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.