Landsmøtet 2017 – mandag 3. april

> Opptak kl. 09.00–13.00

2. nestleder Jarle Wilhelmsen (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

Muntlig beretninger
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

Regnskap

Forbundets egen organisasjon
• Forslag og landsstyrets innstillinger

 

> Opptak kl. 14.30–17.00

LO-leder Gerd Kristiansen (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

Den faglige situasjonen
• LO-leder Gerd Kristiansen innleder
• Debatt

Hovedavtalen
Forslag og landsstyrets innstillinger

Tariffsaker
Forslag og landsstyrets innstillinger
• Forslag til tariffpolitisk uttalelse

 

Landsmøteavis