Fagforeningskamerater!

De aller fleste av våre medlemmer i NNN blir berørt av korona-krisen på en eller annen måte.
Mange opplever et større arbeidstrykk enn på lenge, mens andre står i fare for å bli permittert.

Vi mottar nå informasjon om at en del bedrifter allerede er midt i permitteringer, med de konsekvenser det kan få for våre berørte medlemmer.
Flere bedrifter står i fare for å gå konkurs på grunn av at kundegrunnlaget og omsetningen forsvinner.

Felles dugnad
Norge er midt i en felles dugnad for å bekjempe viruset, samtidig gjelder det å holde samfunnshjulene i gang så godt det lar seg gjøre.
På forbundskontoret opplever vi mye positivitet og kreativitet ute i NNN-Norge i så måte. Flere avdelinger har f. eks via sosiale medier satt i gang «kampanjer» med ulike tiltak/positiv oppmerksomhet nå. Veldig bra!

Oppfordring
Vi oppfordrer nå alle tillitsvalgte i klubber og avdelinger til å bruke sitt lokale nettverk for å hjelpe berørte medlemmer.

Kjenner dere til bedrifter som midlertidig eller permanent trenger flere folk, og som kan tilby berørte og permitterte medlemmer fra en annen bedrift en jobb?

Ta en runde i egen avdeling og nettverk! Skaff oversikt og hjelp et medlem.

Ha en solidarisk NNN-dag!