Landskonferansen for Restaurant- og matfag er et samarbeid mellom forbund i LO, ulike landsforeninger i NHO og andre aktører fra arbeidslivet som alle jobber målrettet med kompetanse og for å heve anseelsen og rekrutteringen til restaurant- og matfagene.

«Uten fagarbeidere – Ingen matnasjon»
Torsdag 23.09.2021

Kl. 12:00-15:00 – digitalt

Det er mye som skjer på utdanningsområdet nå, denne våren er alle læreplaner i videregående skole gjennomgått og endret i forbindelse med fagfornyelsen, det er ny tilbudsstruktur i fag- og yrkesopplæringen, og man er i gang med å få på plass en femårig rekrutteringskampanje for å øke søkningen til mat- og måltidsbransjen. 

Sentrale temaer på konferansen er:
• Hvordan sikre rekrutteringen til bransjer i vekst
• Hvordan møte utfordringene i arbeidsmarkedet etter korona
• Hva er de mest aktuelle trendene innen restaurant- og matfagene
• Hvordan sørge for gode utviklingsmuligheter gjennom hele karriereløpet?

Konferansen passer for:
• Rådgivere og karriereveiledere i grunnskole og videregående skole
• Faglærere i restaurant- og matfagene og mat og helse
• Faglærere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg
• Opplæringskontorer
• Prøvenemndsmedlemmer
• Yrkesopplæringsnemnder
• Medlemmer i laug og nemnder

Konferansen er gratis for alle deltagere og foregår digitalt.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:
Merete Helland: tlf.: 958 38 519

Meld deg på: merete.helland@nnn.no

Foto: Landskonferansen i Lom 2016