Mandag 15. november er siste frist for innsendelse av forslag og krav til tariffrevisjonen 2022

Det nærmer seg frist for innlevering av forslag og krav

Vi minner om at fristen for innlevering av forslag og krav til tariffrevisjonen 2022 er senest mandag 15. november 2021.

Både klubber og avdelinger kan sende inn forslag.
Klubbene må sende kopi av innsendte forslag til egen avdeling. (Se forbundets vedtekter Del B – Vedtekter for klubber og avdelinger, § 7).

Bransjevise tariffkonferanser vil bli avholdt på Sørmarka Konferansehotell i tidsrommet 31. januar – 3. januar 2022.

Innsendte forslag vil danne grunnlag for tariffkonferansenes utforming av krav til tariffrevisjonen 2022.

Oppgjørsform vedtas av LOs Representantskap tidlig neste år.

For øvrig er det forbundsstyret/landsstyret i NNN som vedtar retningslinjer for tariffrevisjonen

Forslag og krav skal henvise til hvilken paragraf forslaget eller kravet gjelder. Dersom forslaget eller kravet er generelt må det komme tydelig frem.

Forslag og krav skal leveres i word-format, last det ned her.

Forslag og krav sendes på e-post til: firmapost@nnn.no

Hvis spørsmål, ta kontakt med tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen: Tlf.: +47 916 82 291 E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Publisert: 11. november 2021|Kategori: Tariff|

Del:

Kommende arrangementer: