Politisk dag på temakonferansen: Regjeringens forslag om å skjerpe reglene for innleie


Regjeringen foreslo i juni flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

På temakonferansens andre dag var det politisk dag og politikere fra arbeids- og sosial komitéen var invitert. Alle innlederne fikk tildelt tid og hadde masse å si, her er bare liten del av hva de delte på konferansen.

Første innleder var Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet.
Sundnes fortalte hva som er foreslått i Prop. 131 L om endringer i arbeidsmiljøloven (inn og utleie fra bemanningsforetak).
– Vi rydder opp i arbeidslivet. Nå skal det lovfestes at heltidsjobber skal være regelen i norsk arbeidsliv. Høringen er over, det jobbes nå med innretningen for lov, som må gå igjennom to ganger. Dette vil skje i vinter, sa Sundnes. Les pressemeldingen fra regjeringen her.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet var neste innleder.
– Hvis vi strammer til på et område, tyter det ut på et annet, så vi må derfor ha det fulle overblikk sa han og kom med en viktig setning: «Et velorganisert arbeidsliv er grunnlaget for et godt familieliv».

Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti
– Gode kamerater, kjære venner, jeg takker for samarbeidet. Jeg tenker ofte på dere,
hver gang når sult og tørst melder seg, da tenker jeg på dere som produserer maten og drikken.
SVs utgangspunkt er at bemanningsbransjen skal avvikles. Arbeidsmarked i offentlig regi anbefales, det har vi hatt tidligere og det kan vi få igjen avslutter hun.

Gisle Saudland fra Fremskrittspartiet
Han startet med å si at det var interessant at han var den eneste fra høyresiden og tenkte kanskje at han fikk mer taletid.
– Det kommer sikkert ikke som overraskelse at vi er skeptiske til en innstramming som kan skade næringslivet. Det finnes mange tilknytningsmodeller, det er ulikt hva som passer de ulike.
Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv. For mange vil innleie være en nødvendighet, men vi skal ta er de useriøse sier han.

Sofie Marhaug fra Rødt
– Jeg er medlem av Energi- og miljøkomiteen, men har god kontakt med Arbeids- og sosialkomiteen forsikrer hun. Marhaug er imot at vi skal ha arbeidslivet som en forretningsmodell, det kan få dramatiske konsekvenser på sikt og det er vanskeligere å organisere de innleide.
– Den innstrammingen som skjer nå er veldig bra av den nye regjerningen, dette ville ikke ha skjedd med den forrige regjeringen, avslutter hun.

NHO
Etter politikerne var det Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og tariff i NHO sin tur.

– NHO ønsker at faste ansettelser er hovedregelen, men vi ønsker å ha bemanningsbransjen. Bemanningsbyråene skal ikke være noen dårligere arbeidsgivere enn andre. Det regelverket som er lagt frem er for mangelfullt utredet.

– Vi jobber for det samme, vi er stolte av det norske arbeidslivet, med et regelverk som gir arbeidstakere et godt vern. Faste ansettelser er også det vi ønsker, avslutter Melsom i NHO.

Takk til alle innledere, spørsmål og innspill fra alle deltakerne – en veldig fin politisk dag på Sørmarka.

 

Publisert: 15. november 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: