Et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet foreslår å øke matmomsen fra 15 til 25%. Dette vil ramme norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser og påføre forbrukerne 14,6 milliarder i økte matpriser.

Finansdepartementet oppnevnte Ekspertutvalget den 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. I dag leverte de sin sluttrapport til regjeringa, med klar anbefaling om å øke matmomsen fra 15 til 25 prosent, noe som vil øke matprisene i Norge med 14,6 milliarder kroner. Til sammenligning er matmomsen i Sverige 12%. NNN advarer mot forslaget.

Fordelingshensyn og redusert grensehandel var sentrale argumenter ved innføring av den reduserte satsen for næringsmidler som ble innført i 2001.

– Ved å øke momssatsen på næringsmidler fra 15 til 25% pålegges forbrukerne økte matpriser. Det er dårlig fordelingspolitikk. Det vil også føre til at grensehandelen øker ytterligere og at vi mister arbeidsplasser i norsk matindustri, sier Anne Berit Aker Hansen leder i NNN.

Grensehandel
En rapport fra Menon Economics, fremlagt av Grensehandelsalliansen, viser at vi hvert år mister 12 000 norske arbeidsplasser som følge av grensehandel. I fjor la nordmenn igjen over 15,7 milliarder i Sverige på dagsturer alene. (Menon rapport)

– Går regjeringa videre med å øke matmomsen går situasjonen fra vondt til verre, sier en oppgitt leder i NNN.

Pressemelding fra utvalget. 
For kommentar eller mer info ta kontakt med NNNs leder Anne Berit Aker Hansen, tlf.: 92 03 53 32, eller på mail: anne.berit.aker.hansen@nnn.no