Rekruttering og oppstartsmøter i FREMtid for kompetanse

Frem mot sommerferien pågår rekrutteringen til det treårige kompetanseprosjektet for fullt, parallelt med oppstartsmøter for de bedriftene som allerede er om bord. Det er fortsatt plass til flere, og bedrifter som ønsker å få en presentasjon av prosjektet må ta kontakt.

Stor interesse for deltagelse
Det har vært en stor interesse fra bedriftene for å få presentert rammer og mål for prosjektet, sier Lars Lindland, som skal lede prosjektet frem til våren 2024. Vi har gjennomført over 60 presentasjoner for bedriftene via Teams denne våren, og tilbakemeldingene er at vi har truffet bra med valg av tema og aktiviteter som bedriftene kan velge å arbeide med. Nå rett før St.Hans har 20 bedrifter bekreftet deltagelse, og for de som ennå ikke har hørt om prosjektet, fått presentasjonen eller behøver litt mer tid til å bestemme seg, går ikke toget før utpå høsten. Vi har full forståelse for at pandemien eller andre interne prosesser i bedriftene gjør at det tar litt lenger tid å forankre en deltagelse internt, og satser derfor på en dynamisk oppstart i sommer og utover høsten.Nettverksbygging er gull
Det er en stor bredde i hva bedriftene er særlig opptatt av, selv om fellesnevneren er kompetanseutvikling og arbeidet med å tiltrekke seg ny kompetanse eller videreutvikle rett kompetanse i bedriften. Alle behøver ikke å arbeide med alt, men alle har nytte av å samarbeide med andre bedrifter mot felles mål. Erfaringene vi har med oss fra det avsluttede prosjektet «Matindustrien 4.0» er nettopp dette at erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av bransjer i matindustrien er nyttig. De fleste bransjene har relativt god innsikt i hva andre bedrifter i egen bransje gjør, men kanskje en god løsning finnes i en helt annen bransje? Nettverksbygging og erfaringsutveksling vil derfor være et sentralt virkemiddel i dette prosjektet.

Dynamisk oppstart med «bli kjent-møter»
Parallelt med et fortsatt fokus på rekruttering og at vi tar kontakt med potensielle bedrifter for å presentere prosjektet, har vi begynt å gjennomføre oppstartmøter med de bedriftene som har bekreftet deltagelse. Dette er nyttig av flere grunner, både for at bedriftene selv kan begynne å konkretisere sitt eget mål for prosjektdeltagelsen, og fordi prosjektgruppen og prosjektleder får en bedre oversikt over hva bedriften behøver av oppfølging og støtte, og hvilke andre bedrifter det eventuelt kan være naturlig å samle i nettverksgrupper og kanskje også klynger utfra geografi, produksjon eller tema det skal arbeides med.

7. September er det «Kick-off»
Det er satt et mål, og et tak, på 40 deltagende bedrifter, til nå er halvparten på plass og mange er i siste beslutningsfase internt før deltagelse. Vi har fortsatt tro på at vi skal nå målet, eller komme tett på. Den 7. September sparkes prosjektet formelt i gang med en digital «kick-off» – konferanse.

Har du spørsmål om prosjektet ta kontakt med merete.helland@nnn.no 

Publisert: 28. juni 2021|Kategori: Forsiden, Kompetanse|

Del:

Kommende arrangementer: