Regjeringen skal nedsette et rådgivende utvalg som skal kartlegge de viktigste utfordringene knyttet til rekruttering av unge til mat- og måltidsbransjen og identifisere mulige tiltak for å øke interessen for matfagene. Utvalget skal avgi sin rapport sent på høsten 2020. 

Rekrutteringen til matfagene svikter. Lave søkertall og mye frafall i videregående opplæring og høyt fravær hos de som gjennomfører er et stort problem på restaurant – og matfag. Samtidig er fagkompetanse viktig for å utvikle Norge videre som en matnasjon.

Næringsdelegasjonen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Grüne Woche, foto: Vidar Alfarnes

Dette var også noen av temaene som ble tatt opp til diskusjon i Næringslivsdelegasjonen som Landbruks- og matministeren hadde invitert med seg til et dialogseminar, og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin i forrige uke. Grüne Woche er en av verdens største messer for mat og reiseliv. På den norske standen har 80 utvalgte produsenter og bedrifter fått mulighet til å stille ut sine produkter og viser verden hva Norge kan by på.

– Jeg er veldig glad for at Landbruks- og matdepartementet har en tydelig ambisjon for norsk matproduksjon og setter rekrutteringsutfordringene i mat- og måltidsbransjen så tydelig på dagsorden. Vi vet allerede mye om utfordringene, men i et utvalg får man mulighet til å jobbe systematisk og komme opp med mulige løsninger og tiltak sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen, som var med i Næringslivsdelegasjonen til Landbruks- og matdepartementet på Grüne Woche i Berlin da nyheten ble sluppet.

Se pressemeldingen fra regjeringen her
Les mer om næringslivsdelegasjonen under Grüne Woche her.

Foto: Vidar Alfarnes