Hovedlinjene i revidert nasjonalbudsjett for 2020 er at budsjettet skal bidra til å ta hverdagen trygt tilbake.

Verdiskapingen i norsk økonomi har falt kraftig som følge av koronapandemien og omfattende smitteverntiltak både her hjemme og i resten av verden. Store deler av norsk næringsliv er hardt rammet. NNN har i denne perioden fokusert på tiltak som hjelper medlemmene og bedriftene gjennom denne vanskelige tiden.

– Jeg er usikker på om det som presenteres av tiltak vil være nok for å få fart på norsk økonomi. Nå vil vi bruke litt tid på å gå igjennom det som kom i dag sier leder i NNN Anne Berit Aker Hansen.

Støtte til Arbeidstilsynet
Regjeringen gir i revidert nasjonalbudsjett 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie. – Der virksomheter bryter innleiereglene, eller useriøse aktører står bak, mange av dem med utenlandsk arbeidskraft, vil Arbeidstilsynet nå ha både hjemmel og ressurser til å gå inn og finne ut av og slå ned på det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

– Dette er gode nyheter, vi vet at det er endel useriøse bedrifter som baserer seg på innleie med lave lønninger, og satsingen mot useriøsitet og sosial dumping er meget viktig. Når det er sagt kunne posten i budsjettet vært større da Arbeidstilsynet er underfinansiert, sier Anne Berit Aker Hansen

Havbruksskatt
Havbruksnæringen er en viktig næring som skaper arbeidsplasser og aktivitet langs kysten.
– NNN er glad for at regjeringen i revidert statsbudsjett valgte å droppe en statlig grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen som flertallet Havbruksskatteutvalget ønsket å innføre.
Regjeringen foreslår i stedet å innføre en produksjonsavgift. Dette forslaget innebærer en større forutsigbarhet for næringen enn en grunnrenteskatt ville ha gjort. Det vil også sørge for inntekt til kommunene som legger til rette for havbruk i sine områder, samtidig får staten salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser. Dette er en løsning vi er fornøyd med sier ansvarlig for bransjen Ann Solveig Sørensen.

Særavgifter og grensehandel
Regjeringen endrer ikke den såkalte sukkeravgiften i revidert statsbudsjett for 2020.
– Klart det er skuffende. Vi er bekymret for konsekvensene for norske arbeidsplasser når grensene åpnes igjen og grensehandelen settes inn for fullt sier leder NNN Anne Berit Aker Hansen.

Revidert nasjonalbudsjett