– Vi fikk ikke utvalgets flertall med på at avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer bør avskaffes. NNNs leder Anne Berit Aker Hansen er skuffet over at det ikke ble flertall for å fjerne avgiftene.

– De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen.

I dag ble NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer presentert hos finansdepartementet. NNNs leder Anne Berit Aker Hansen har sittet i utvalget som ble satt ned i november.

Finansminister Siv Jensen mottar NOU 2019:8

Medlemmene av utvalget Aker Hansen (NNN), Bakken(LO), Brubakk (NHO MD) og Mulstad (NHO) mener at begge avgifter bør oppheves senest 1. januar 2020.
Mens utvalgets flertall mener at dagens særavgifter bør erstattes av helsebegrunnende avgifter.

– Det blir ingen helsegevinst av at nordmenn reiser til Sverige og hamstrer brus og godteri, avslutter Aker Hansen.

LO, Norsk Nytelses- og Næringsmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO og NHO Mat og Drikke står sammen om en rekke posisjoner i utvalget. Den felles særmerknaden fra arbeidstaker- og næringslivsrepresentantene om hovedanbefalingene i utvalget kan leses her.

For kommentar eller mer info ta kontakt med NNNs leder Anne Berit Aker Hansen,
Tlf.: 92 03 53 32, eller på mail: anne.berit.aker.hansen@nnn.no


Fakta:

Regjeringen satte ned et utvalg den 16. november 2018 som skulle vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Utvalget fikk i mandat å gjennomføre en helhetlig vurdering av avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, herunder helseeffekter og konsekvenser for bransjen og avgiftsmyndighetene. Utvalget skulle særlig vurdere om dagens avgifter kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål innenfor rammen av EØS-avtalens statsstøtteregler.
Utvalget har hatt 16 møter. Det første møtet ble avholdt 29. november 2018, det siste ble avholdt 3. april 2019.

Les NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer her.