Slik bestemmes lønna di. LO og NHO møtes til forhandlinger 27. mars.

27. mars møtes LO og NHO til årets lønnsoppgjør, da skal det kun forhandles om lønn. Slik bestemmes den nye lønna di.

Årlig møtes LO og NHO – eller LOs forbund og NHOs landsforeninger – til sentrale lønnsforhandlinger. Det er det vi kaller et lønnsoppgjør, og det er her det avgjøres hvor mye du skal få i lønnstillegg i år.

LOs lønnsoppgjør er demokratisk bestemt, og starter ute i LOs medlemsforbund høsten før, hvor man kommer med innspill til kravene. Det behandles i forbundenes organer, og ble til slutt vedtatt på LOs representantskapsmøte, 21. februar.

Hovedoppgjør eller mellomoppgjør
I partallsår er det såkalte hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene. I oddetallsår – som i år – er det såkalt mellomoppgjør, hvor partene kun forhandler om lønnsreguleringer.

Forhandlingene gjennomføres enten samordnet – hvor LO og NHO forhandler sentralt – eller forbundsvist, hvor LOs forbund forhandler med sin arbeidsgivermotpart i privat eller offentlig sektor. Det er LOs representantskap som avgjør om oppgjøret skal være samordnet eller forbundsvist.

Først er det forhandlinger
Normalt gjennomføres mellomoppgjørene som samordnet oppgjør, mellom LO og NHO, mens hovedoppgjørene ofte gjennomføres forbundsvise. Under årets oppgjør møtes LO og NHO – etter planen – til forhandlinger 27. mars. Disse har frist 30. mars kl. 24.00.

Hvis partene da blir enig om et anbefalt resultat, sendes avtalen til godkjenning til LOs representantskap 25. april.

Det er LOs valgte ledelse, samt lederne i de forbundene som er omfattet av tariffavtalene som utgjør forhandlingsutvalget. De møter sine motparter i NHO i forhandlingene.

Mekling før eventuell streik
Blir ikke LO og NHO enige om et forhandlingsresultat blir det brudd. Det betyr at partene møtes til mekling hos Riksmekleren.
LO leverer en såkalt plassoppsigelse, som er forberedelse til streik.

Det er imidlertid ikke lov å gå til streik i forbindelse med et tariffoppgjør før man har vært til mekling hos Riksmekleren. Kommer ikke partene til enighet i meklingen, blir det streik. Det kan imidlertid ikke skje før fire dager etter man har levert en såkalt plassfratredelse.

Det vil komme informasjon her om de pågående forhandlinger etter den 27. mars.

Om spørsmål vedrørende lønnsoppgjøret ta kontakt med tariffansvarlig i NNN Jarle Wilhelmsen, Mobil: 916 82 291,
e-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Publisert: 17. mars 2023|Kategori: Informasjon, Tariff|

Del:

Kommende arrangementer: