Statistisk sentralbyrås siste grensehandelsstatistikk viser en nedgang på 15,3 prosent. I 2019 utgjorde grensehandelen nærmere 16 milliarder kroner.

Restriksjonene på grensehandel grunnet utbrudd av koronaviruset har ført til det største fallet i grensehandelsstatistikken SSB har målt noen gang.
Grensehandelen falt 57 prosent i første kvartal sammenlignet med første kvartal i 2019. Det er fire år siden grensehandelen var på tilsvarende nivå.

– Både Vinmonopolet og dagligvaresektoren kan vise kraftig salgsvekst siden midten av mars, de stengte grensene og tallene i dag forteller oss omfanget av grensehandelen, sier leder av NNN Anne Berit Aker Hansen. NNN organiserer ansatte i mat- og drikkevareindustrien og er blant dem som utfører samfunnskritiske jobber.

– Våre medlemmer har merket økt pågang i produksjonen som en følge av de stengte grensene, sier leder i NNN.

Den kraftige veksten i omsetning og salg av drikke og dagligvarer i Norge siden grensene ble stengt i mars, skyldes at omsetningen fra grensehandelen er flyttet fra Sverige til Norge.
Nielsen Norges grensehandelsundersøkelse viser at når nordmenn først handler produkter med høye avgifter, som alkohol, brus, tobakk og godterier, handler de også kjøtt, meieriprodukter og pålegg.

– Vi mener nok en gang at avgiftspolitikken i Norge må endres, vi kan ikke fortsette å se at avgiftsinntekter og arbeidsplasser flyttes ut av landet, sier Anne Berit Aker Hansen.

Her kan du lese SSBs grensehandelsstatistikk.