Større muskler til Konkurransetilsynet


Næringsminister Jan Christian Vestre holdt pressemøte tirsdag i forbindelse med arbeidet med å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen.

Regjeringen har siden de tiltrådte gitt tydelige signaler overfor aktørene i dagligvarebransjen om at det må tas grep for å bedre konkurransesituasjonen.

– Vi skal den usunne konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen til livs, sa næringsminister Vestre på pressemøtet tirsdag.

Konkurransetilsynet bedre rustet
Regjeringen sender nå på høring to alternative forslag for å forby usaklig prisdiskriminering. Forslagene er i tråd med et enstemmig vedtak i Stortinget.
I tillegg ønsker Næringsdepartementet å gjøre Konkurransetilsynet bedre rustet til å gripe inn i både dagligvare- og andre bransjer.

– Det vil også kunne bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier Vestre.

Nærings- og fiskeridepartementet utreder nå behovet for et nytt markedsetterforskningsverktøy og hvordan dette eventuelt skal utformes. Forslaget sendes på høring i vinter.

Vestre om flere tiltak som skal vurderes fremover:

Høst 2022
Utredning om EMV og vertikal integrasjon planlegges utlyst, deles opp i flere oppdrag

Desember 2022
Foreløpig tilbakemelding om prisdiskriminering

Vinter 2023
Høring markedsetterforskningsverktøy

Vår 2023
Arbeidet med EMV og vertikal integrasjon fortsetter. Eventuelle tiltak som følge av utredninger

Sommer 2023
Mulig forskrift om prisdiskriminering

Høst 2023
Mulig utredning om tilgang til grossisttjenester

Aktuelle høringer https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2939680/

Foto: Næringsminister Jan Christian Vestre, Yngve Angvik/NFD

Publisert: 25. oktober 2022|Kategori: Næringsliv, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: