Tariffoppgjøret 2016 – klart for forbundsvist oppgjør

AB_NALOs representantskap vedtok tirsdag kravene for tariffoppgjøret i år. Et enstemmig representantskap slo fast at oppgjøret skal gjennomføres forbundsvist. NNN starter sine forhandlinger med NHO 19. april 2016.

Forbundsvist
Det betyr på vanlig måte at Fellesforbundet forhandler først etter den såkalte frontfagsmodellen der konkurranseutsatte næringer bestemmer rammene for lønnsutviklingen.
Pensjon er et helt sentralt tema i årets oppgjør. Tariff festing av tjenestepensjonene og opptjening av tjenestepensjon fra første krone og første dag er blant annet krav som vil bli fremmet. Vedtaket i representantskapet er i tråd med de vedtakene som tidligere er vedtatt av NNNs landsstyre.

Grunnlaget for inntektsoppgjøret
Teknisk beregningsutvalg (TBU) har kommet med en foreløpig rapport om lønnsutviklingen i 2015 og de økonomiske utsiktene for 2016, herunder forventet prisstigning. De endelige tallene for hver enkelt bransje vil komme i slutten av mars.

NNN starter sine forhandlinger med NHO 19. april. Bransjene i NHO-området vil så forhandle fortløpende utover i april /mai. Se forhandlingsdato for din bransje i kalenderen/her.

A-dels forhandlinger med Spekter starter 5. april.

Kalenderen vil fortløpende bli oppdatert med de bransjer som det ikke er avtalt forhandlingsdato for ennå.

Her kan du lese NNNs tariffpolitiske uttalelse
Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse
Her kan du lese TBUs rapport Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

NHO Mat og Drikke

Foto: NHO-direktør Nikolai Astrup Westlie og NNNs 1.nestleder Anne Berit Aker Hansen på NNNs Tariffkonferanse (Foto: Jan-Erik Østlie)

2017-03-02T13:56:28+00:00 26. februar 2016|

Privacy Policy Settings