Tariffoppgjøret 2019 i havn


Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO endte med enighet mer enn 12 timer på overtid mandag 1.april. Resultatet vil gi økt kjøpekraft til alle. Det har en tydelig lav- og likelønnsprofil og en økonomisk ramme på 3,2 %. 

Sentrale tillegg
Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2,00 pr time i et lavlønnstillegg.

Følgende overenskomster ligger under 90% av industriens gjennomsnitt og får lavlønnstillegget:
– Egg- og fjærfekjøttindustrien
– Baker – og konditoroverenskomsten

For ansatte innenfor disse overenskomstene ble tillegget derfor kr 4,50 pr time.

Alle tillegg gjelder fra 1.april i år.

Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres på vanlig måte i henhold til den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Iverksettelse av tilleggene og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger må vente til oppgjøret er godkjent av LOs representantskap 23.april.

I forbindelse med oppgjøret ble avtalen om den nye «Sliterordningen» ferdigstilt. Den tas inn som Bilag i alle overenskomster og gjelder fra 1.januar 2019. Sluttvederlagsordningen opphører fra samme dato.

Riksmeklerens møtebok

Den økonomiske ramma i oppgjøret er anslått til 3,2 %. Dette inkluderer lønnsoverhenget fra 2018 og forventet lokal lønnsglidning som følge av lokale lønnsforhandlinger i 2019.

LO og NHOs vurdering av ramma

Regulering av minstelønn
Minstelønnssatsen i alle overenskomstene mellom NNN og NHO skal heves med kr.3,- fra 1.april. Ny minstelønnssats blir kr. 183,70 per time.

Protokoll minstelønnsregulering

Ta kontakt med forbundet dersom det er spørsmål om oppgjøret!

Publisert: 5. april 2019|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: