Dersom det ikke oppnås enighet vil det bli streik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8.april.
Liste over uttatte bedrifter er tilgjengelig her.

Følg med i media, på hjemmesidene til LO.no og på våre hjemmesider.

Det er viktig at NNN-klubben gjør de forberedelser som er nødvendig for at en streik kan gjennomføres på en god måte.
Dere skal ha mottatt streikevester og armbånd som kan benyttes av de som skal stå streikevakt.
Ta kontakt med forbundet hvis behov for mer materiell.

Her er en veiledning om hvordan en streik bør forberedes og hvilke regler som gjelder.
Eventuelle dispensasjonssøknader skal sendes til NHO fra bedriften.

Les på LOs hjemmeside www.lo.no for mer detaljert informasjon om overenskomster og virksomheter som omfattes av konfliktvarselet.

Hvem tas ut ved en eventuell streik?

Ofte stilte spørsmål om streik.

Virkninger ved en eventuell streik

Løpeseddel på Norsk
Information in English
Information in Spanish
Information in Polish

Informasjon om streikestøtte finner du her.

Veileder om Konflikt – Streik – Lockout

Ta kontakt med bransjeansvarlig hvis spørsmål.
Kontaktliste finner du her.