Temadag på Landsmøtet: Framtidas matproduksjon, norsk og bærekraftig


Torsdag var det temadag på NNNs Landsmøte. Dette er tradisjon og tema for Landsmøtet 2021 var bærekraftig matproduksjon.

Aslak Bonde ledet temadagen og mange var på scenen, de første var Kristjan Bragason, leder EFFAT, Ida Thomassen, ,Framtiden i våre hender og Are Tomasgård, LO under headingen «Ingen omstilling uten rettferdig omstilling»

Neste bolk var utfordringer for matindustrien hvor Anne Mette Ødegård fra Fafo hadde intervjuet Annecken Bahr Bugge, Sifo, Bob van Oort, Cicero, Anja Stensgård, Norsus, David Jordhus Lier, UiO. De deltok på filmopptak, her fikk vi både gode råd og utfordringer.


Utfordringer til salen

Underveis i på dagen fikk delegatene tre spørsmål som det skulle debatteres over etterpå.

De tre spørsmålene var:
Hva er den viktigste grunnen til manglende samarbeid om miljøsaker i virksomhetene?
Tror du medlemmene ønsker at de tillitsvalgte skal fokusere mer på bærekraftig produksjon?
Hva er det viktigste NNN kan gjøre for å støtte de lokale tillitsvalgte i bærekraftig produksjon?

Det ble stor variasjon i svarene og Aslak Bonde tok utgangspunkt i disse inn i debatten om partsamarbeidets rolle i bærekraftsarbeidet. I panelet her var Kristin Langeland, Sjømat Norge, Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke og Anne Berit Aker Hansen, NNN.

Kunnskapsministeren
En flott temadag som også hadde besøk av kunnskapsminister Tonje Brenna som blant annet fikk spørsmål som:
Hvordan skal du som kunnskapsminister jobbe for at flere velger yrkesfag?
Hva tenker du bør gjøres for at flere læreplasser kommer på plass, særlig innen restaurant- og matfaget?
Det ble mange flere spørsmål til statsrådene rundt rekruttering, utdanning, lærlingeplasser, studieråd hvor hun svarte alle med stor iver.

Ungdommen
Ungdommens tanker om veien videre i forhold til bærekraftig matproduksjon. Rebecha Sommerseth fra Mack og Pål Haugaard fra Nidar fikk fortelle om sine bedrifter og om samarbeidet rundt dette arbeidet der.

En flott temadag om bærekraftig matproduksjon.

Fafo har laget et hefte i forbindelse med temadagen, det kan du lese her.

Publisert: 2. desember 2021|Kategori: Landsmøte 2021|

Del:

Kommende arrangementer: