Trygger kjøpekraft og fortsatt gode velferdstjenester


PM fra LO:

Vi er glade for at vi i usikre tider nå får et budsjett som trygger jobber, kjøpekraft, og gir et solid løft til sykehus og kommuner. Dette sikrer fortsatt gode velferdstjenester.

Det sier LO leder Peggy Hessen Følsvik om forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag.
• Vi er svært fornøyde med at regjeringa foreslår et solid løft til sykehus, kommuner, fylkeskommuner, eldreomsorg, politi, skoler og Forsvaret. Denne pris- og lønnskompensasjonen er nødvendig for å sikre fortsatt gode grunnleggende velferdstjenester. Dette bidrar også til en tryggere totalberedskap, mener LO-lederen.

Solid løft til helse
Prisveksten i 2023 har vært større enn antatt, og dette rammer også offentlig sektor.
• Forslaget om en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til sykehusene er nødvendig for å hindre kutt i pasientbehandling, foreta nødvendige investeringer, og for å følge opp prioriterte tiltak som blant annet er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester, sier Hessen Følsvik.
Lønns- og priskompensasjon er fornuftig og nødvendig.
• Regjeringen tar ansvar når de gjør dette uten at skattetrykket for folk flest økes, sier LO-lederen.

Av enkeltsatsingene er det mange gode nyheter:
Regjeringen bevilger en kvart milliard ekstra for å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Dette er et skikkelig løft. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for samfunnet at vi gjør alt vi kan for å inkludere flere.
• LO har ønsket en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk for å avhjelpe mismatchproblemer og få flere inkludert. Det er særlig viktig å prioritere tiltak for sårbare grupper som unge, flyktninger og folk med nedsatt arbeidsevne. Derfor er det så viktig med midler til oppfølging av brukere og til arbeidsmarkedstiltak. Dette er et område som krever videre satsing i høstens statsbudsjett, sier Hessen Følsvik.

Mer til pensjonistene
Det er svært positivt at de med lave pensjoner nå får lavere skatt. Og at pensjonistene får kompensert for høyere levekostnad, gjennom at pensjonene nå reguleres i forhold til både lønns- og prisvekst. LO har kjempet i mange år for at pensjonistene får en bedre regulering, og er glade for at regjeringen har fulgt opp dette.
• Trygdene generelt får også et skikkelig løft uten at det går på bekostning av arbeidslinja, sier Hessen Følsvik.

• Så er vi glade for at det kommer 20 millioner ekstra til mineralstrategi, og at det settes av midler til kompetansetiltak i næringa. Det er viktig å få fart på aktiviteten som er en forutsetning for nye klimavennlige arbeidsplasser og det grønne skiftet.

Bekymret for økt ledighet
LO har vært bekymret for hvordan prishopp og alt for rask renteøkning rammer folk og næringsliv. At renta er satt opp for mye og for raskt ser dessuten også ut til å kunne øke arbeidsledigheten ytterligere.

• Vi er glade for at regjeringen nå øker oljepengebruken noe. Det er fornuftig i dagens situasjon. Når rentene er koblet til utlandet, må statsbudsjettet kobles enda mer til innenlandsøkonomien. De økte satsingene vil bidra til lavere arbeidsledighet, og en ansvarlig økonomisk politikk for landet.

Les mer om reviderte nasjonalbudsjettet på Regjeringens nettsider

Foto av Peggy Hessen Følsvik – LO

Publisert: 11. mai 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: