På fredag hadde NNN sammen med Norsk Landbrukssamvirke, LO, NHO og NHO mat og drikke, et seminar om Handelspolitikk og bærekraft. Tema var hvordan handelsavtaler skal bidra til bærekraftig utvikling og styrke matindustriens konkurransekraft.

Et rikholdig program med mange innledere, først ut var utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Mat og drikke industrien i Norge er fremoverlente, men jeg må ærlig innrømme at mye av handelspolitikken fra norsk og europeisk side nå handler om å ikke reversere de fremskrittene vi allerede har jobbet frem, det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på seminaret om handelspolitikk og bærekraft.

Økt fokus på faglige rettigheter
Gjennom to regjeringserklæringer har solbergregjeringene omtalt viktigheten av den norske modellen. Framtidsmulighetene for det norske næringsliv forutsetter en fleksibelt og omstillingsdyktig arbeidsstokk. Den norske modellen danner grunnlag for å nå regjeringens mål, også når det gjeler ambisjoner i forhold til klimautfordringer.

– Leder i NNN Anne Berit Aker Hansen er godt fornøyd med at utenriksministeren har økt fokus på sosial bærekraft og faglige rettigheter.

Bærekraft i et større perspektiv
Bærekraft blir ofte definert i forhold til miljø og klimautfordringer. I FNs bærekraftsmål omtales klimautfordringene i fem områder. Arbeidet med klimautfordringer er godt dokumentert og prioritert i forskningen. Arbeid med å løse fattigdom, ulikhet og demokratiske rettigheter kommer dessverre ofte i skyggen i dagens debatt om bærekraft.
Det er viktig å se hele bildet. Sammenhengen mellom nødvendige tiltak og de prosesser som skal til får å nå målet vil spille en viktig rolle. For å sikre at næringslivet er i stand til å gjøre de rette grepene må det være økt fokus på et videre begrep av bærekraft i Norges handelsavtaler. Den sosiale delen av bærekraftbegrepet er minst like viktig som «det grønne».
Den norske modellen bidrar til gode muligheter for å løse de utfordringene vi ser i forhold til klima og omstilling.

Motkrefter som hemmer Norske fremskritt
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide syntes næringen er fremoverlente som setter dette på dagsorden, men at det er vanskelig med motkrefter som jobber mot fremskritt som vi allerede har oppnådd, og at det derfor er utfordrende.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bruke like mye tid på å forsvare systemer og det vi har oppnådd. Motkreftene mot fremskrittene vi har oppnådd er så sterke. Men det som er interessant å registrere er at Norske produkter har et godt rykte, og det er fordi vi ha klart å produserer bærekraftig, men også at vi opprettholder kvalitet. Norge kan aldri bli en stor produsent, men vi kan være sabla god på noen kvalitetsprodukter, avsluttet Søreide i sitt innlegg.

Handelspolitikk og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. Hva er sammenhengen mellom handelspolitikk, bærekraft og konkurransekraft? 
Innledere:
Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda
Arne Melchior, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Hvordan kan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft?
Paneldebatt med:
Håkon Mageli konserndirektør Orkla
Gunnar Hovland Konsernsjef Tine
Trond Haug administrerende direktør Synnøve Finden