Uttalelse: Fiskeri er viktigere for fremtiden enn olje

NNN er et forbund som organiserer arbeidere i matindustrien. For våre medlemmer er jevn råstofftilgang hele året en forutsetting for trygge arbeidsplasser.

Norge har og skal fortsatt bygge sin velferd på våre naturressurser. Våre rike havressurser er en forutsetning for dette. NNN mener at hensynet til våre evigvarende fiskeriressurser må prioriteres fremfor olje og gass.

Teknologien utvikler seg hele tiden til det bedre og det er viktig i forhold til både arbeidsplasser og utvikling av velferdssamfunnet at vi har inntekter fra olje og gassindustrien. Denne virksomheten står for 30 % av statens inntekter.

Utenfor LoVeSe er havsokkelen på sitt smaleste. Det er grunnen til at man her har de rike fiskeforekomstene. Her når alle flåtegrupper fisken mens den er på sin gytevandring, i tillegg til de faste fiskestammene. Det er også et viktig gyteområde for pelagiske fiskeslag.

Det må etableres en god oljevernberedskap i LoVeSe, tatt i betraktning av at det per i dag er risiko for miljøkatastrofe basert på at det går oljetankere forbi i havområdene utenfor regionene. En slik miljøkatastrofe kan gjøre ubotelig skade, og det er derfor viktig at oljevernberedskapen prioriteres høyt.

Med denne bakgrunn mener NNN at LoVeSe ikke skal konsekvensutredes i kommende stortingsperiode.

(Uttalelsen vedtatt av NNNs landsmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: