Hvis ikke laksenæringa skaper arbeidsplasser på land og sikrer bosettingen langs kysten, hvorfor skal da norske fjord- og kystkommuner legge til rette for vekst i lakseproduksjonen, spør leder i NNN Jan-Egil Pedersen. 

Vi må sikre kvaliteten
Hav Line sin strategi for å ta produksjonsfisk ut av landet er ingen god ide, det går også imot NNNs og regjeringens strategi med næringen. Vi vil sikre kvaliteten på den norske fisken og øke verdiskapningen i Norge.

NNN er opptatt av at kvaliteten på fisken sikres gjennom hele verdikjeden. Endringer i regler kan ikke medføre at kvalitetskontrollen blir svekket. Norsk laks har et godt rykte i verdensmarkedet og vi frykter at løsningen «Norwegian Gannet» representerer vil utfordre den norske merkevaren.

– Slakteskipet «Norwegian Gannet» kan alene ta unna nærmere 15 prosent av den samlede norske lakseproduksjonen, hvorfor skal det legges til rette for det, spør Jan-Egil Pedersen.

Fornøyd med fiskeriministeren
Punktet i regjeringserklæringen, under temaet havbruk, lyder som følger: Regjeringen vil «Fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til havbruksnæringen og håndtering av produksjonsfisk».

– Her gir jeg fiskeriministeren og firepartiregjeringen full honnør. I samtaler med fiskeriministeren har han overfor meg vært meget tydelig på dette punkt, sier Pedersen.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har nektet den nye slaktebåten «Norwegian Gannet», å føre produksjonsfisk ut av Norge.
Bergen tingrett har overprøvet Nærings- og fiskeridepartementets vedtak – i en domsavsigelse. Den nye brønnbåten er nå satt i ordinær drift. Vi avventer nå hva fiskeriministeren vil gjøre.

Gode inntjeningsmuligheter
Laksenæringen har i de siste årene hatt rekordstore overskudd og gitt næringen mulighet til store investeringer i bedriftene. NNN er opptatt av at det er god inntjening i alle ledd i sjømatindustrien. Det gir trygge arbeidsplasser og fornøyde ansatte.

– Hav Line har valgt å investere i en båt som tar fisken direkte til utlandet, noe som kan få store konsekvenser for sysselsetting og bosetting langs kysten. Vi mener det er bedre å satse på løsninger som sikrer økt verdiskapning i Norge, avslutter Pedersen.