Masja Krogh fra NNNs sentrale ungdomsutvalg holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er å organisere nye medlemmer i fagbevegelsen på EFFAT-kongressens 2.dag.
Hun oppfordret også forbundene til å utnytte de ressursene og den kunnskapen som unge medlemmer og tillitsvalgte kan bidra med i dette arbeidet.

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) med medlemsforbund i 38 europeiske land, har avholdt sin 5. kongress i Zagreb denne uka.
Mer enn 200 delegater, gjester og innledere har i to dager diskutert de mange utfordringene som europeisk fagbevegelse står overfor og hvilke løsninger vi må jobbe for.
Kongressen har hatt et sterkt fokus på behovet for å styrke fagbevegelsen i en tid hvor arbeiderne i Europa opplever økende forskjeller, lave lønninger, utrygge ansettelsesforhold og kutt i velferdsordningene.

I løpet av to dager har delegatene diskutert og vedtatt en ny politisk plattform og nytt handlingsprogram for perioden 2020-2024.
Det er vedtatt endringer i vedtektene, diverse uttalelser er vedtatt og det er valgt ny ledelse.

Etter 26 år som generalsekretær ble Harald Wiedenhofer takket av som generalsekretær.
Den nye generalsekretæren heter Kristjan Bragason og er opprinnelig fra Island.
Malin Ackholdt som er forbundsleder i det svenske Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, ble gjenvalgt som president for EFFAT.
Norden er med andre ord godt representert i EFFATs ledelse.

– Jeg synes det har vært veldig lærerikt å være med på EFFAT-kongressen. Jeg har fått et innblikk i de utfordringene som arbeidere opplever i andre deler av Europa. En ting er å lese om det, det gir et mye større inntrykk å høre det fra de som opplever det. I tillegg har det gitt meg en fin mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med andre unge tillitsvalgte i Europa.

 

NNN, Fellesforbundet og IndustriEnergi er de norske medlemsforbundene i EFFAT. Delegasjonen fra NNN har bestått av Terje Utstrand, Erik Hagen, Masja Krogh, Ingunn Ekremsæter, Bjørn Tore Kyllo, Jarle Wilhelmsen og Anne Berit Aker Hansen.

Hvis du vil lese mer om EFFAT og kongressen, gå til hjemmesiden effat.org