Hopp til innhold

Bli medlem

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen.

NNN kan hjelpe deg på flere områder i arbeidslivet.

Tre gode grunner for å bli medlem av NNN

 1. Vi tar vare på deg på jobb og hjemme
  NNN arbeider politisk for å sikre et trygt arbeidsliv for deg og dine kolleger.

 2. Du skal ha en god og rettferdig lønn
  NNN forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår og gir trygghet for deg og kollegene dine.

 3. Du får være med å bestemme
  Som medlem i NNN er du organisert og har mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag.

NNN hjelper deg med å få riktig lønn

 • NNN har som oppgave å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Som medlem får du både rettigheter og økonomiske fordeler.
 • Som medlem har du krav på rett lønn * med årlige lokale forhandlinger **.
 • Som medlem ivaretar vi dine rettigheter.
Bli medlem

Hva koster et medlemskap i NNN?

Yrkesaktiv
Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærling
Lærlinger har gratis medlemskap.

Hvis arbeidsforholdet ditt endrer seg, må du ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet.

Student
For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN.

Det er ikke dyrt å være medlem!

Et av motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Eksempelet nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig.

Bruttokontingent per år kr 7 200. 
Sum fordeler kr 9 999


Utregning


Inntekt
Kontingent til forbundet (1,4%)
Kontingent til avdelingen (0,2%)
Bruttokontingent per år Skattefritak kr 7.700 (22% i 2023)
Fritidsforsikring
Grunnforsikring
LOFavør Innboforsikring
LOfavør Advokatforsikring
Sum fordeler
kr 450.000
kr 6.300
kr 900
kr 7.200

kr 1.694*
kr 396 *
kr 648 *
kr 2.581 **
kr 4.680 ***
kr 9.999

* Ved individuelt kjøp av forsikring
* Maks skattefritak er kr 1.694. Gjeleder for alle som tjener over ca kr 480.000 i året
** Innboforsikring, ubegrenset forsikringssum
*** Uorganiserte må betale kr 4.680 for advokatforsikring