Hopp til innhold

NNN Ung

I NNN Ung har vi et ungdomsutvalg som kalles DSU (Det Sentrale Ungdomsutvalget). Vårt hovedmål er å  fokusere på de unge medlemmene i NNN og å øke organisasjonsgraden i forbundet. Vi arbeider for at organisasjonsgraden blant unge medlemmer skal være like høy som blant resten av befolkningen.

Vil du engasjere deg?

Vi er alltid på jakt etter nye unge representanter. Send en e-post til en av oss i ungdomsutvalget.

NNN Ung kalender