Overenskomster

Tariffoppgjøret 2022 – Nyheter

Mellomoppgjøret 2021

«Rett lønn» og trygt arbeidsliv – NNN har som hovedoppgave å sikre lønns- og arbeidsvilkår

Som medlem i NNN ivaretar vi dine rettigheter i arbeidslivet og du får:

  • Både rettigheter og økonomiske fordeler
  • Rett lønn – avhengig av tariffavtale og lokale særavtaler
  • Krav på årlige lokale forhandlinger – forutsatt at bedriften har tariffavtale

En tariffavtale er en avtale mellom forbund og en arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Nyttige dokumenter:

Eksterne kilder: