Innleide har de samme rettigheter som fast ansatte.

Nytt om innleie fra 1. januar 2019

Regler om bruk av innleid arbeidskraft finnes i Arbeidsmiljøloven og i alle NNNs overenskomster.

Innleie-brosjyre - forsideMateriell
Forbundet har utarbeidet en informasjonspakke til tillitsvalgte og medlemmer om innleie.

En veileder for tillitsvalgte som beskriver de viktigste reglene:

En folder om faste ansettelser eller innleie. Denne kan deles ut til medlemmer i bedrifter hvor innleie er vanlig:

Et visittkort på norsk og engelsk som kan deles ut til de innleide. Disse vil etter hvert bli produsert på flere ulike språk etter de behovene som meldes inn:


Informajonsmateriellet kan bestilles på telefon 23 10 29 60 eller epost firmapost@nnn.no.
 

Andre kilder til informasjon

For mer informasjon og spørsmål, kontakt:

Anne Berit Aker Hansen
Telefon 920 35 332
Epost anne.berit.aker.hansen@nnn.no