Hopp til innhold

LOs utdanningsfond

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet.

Støtte til opplæringstiltak og kompetanseheving

Som medlem av NNN har du mulighet til å søke støtte fra LOs utdanningsfond til gjennomføring av opplæringstiltak og kompetanseheving. Du kan blant annet få støtte til studier ved universitet, høyskole, fagskole og videregående skole (fagbrev).

Søknadsskjema for støtte (ekstern)

Tildeling av stipend

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta fagbrev.

Fondet yter støtte til:

  • a) Helårsstudium (2 semester)
    Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.
    Søknadsfrist: Åpen frist
  • b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
    Praksiskandidatkurs § 3.5 (fagbrev): Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår.
  • c) Kortere kurs: Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Les mer og søk stipend (ekstern)