Hopp til innhold

Bank og forsikringsfordeler

«Medlemskapet i NNN er den beste trygghetsforsikringen for alle som jobber i bransjen»

Som medlem i NNN får du gode forsikringer

LOfavør Innboforsikring – Norges beste innboforsikring.
Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring – dekker deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring – dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker da blant annet utgifter til lege og
tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forsikringsselskap.

LOfavør Advokatforsikring – dekker en rekke forhold i privatlivet som samboerkontrakter, kjøpskontrakter, skilsmisse, barnefordeling og nabokonflikter.

Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

Som medlem får du gode betingelser i banktjenester. Her finner du alle fordeler.

LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund.

Se LOfavor.no for mer utfyllende informasjon.