Dette er et tilbud om en uføreforsikring til deg som medlem av NNN

Uføreforsikring – slik sikrer du inntekten din hvis du blir syk. Vi ønsker trygghet for våre medlemmer og anbefaler alle å ha en uføreforsikring.

 

Visste du at:

– Over 30 % blir uføre og må slutte i jobben

– Din inntekt blir 34 % lavere etter 12 måneders sykemelding

 

 

Gjennom Fremtind Forsikring tilbyr vi deg:

  • Uføreforsikring på 474 480 kroner (Forsikringssummen reduseres med kr 23 724
    for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når forsikringen forfaller til utbetaling.
  • Månedlig utbetaling etter 12 måneders sykemelding
  • Konkurransedyktig pris; kun 625,-  kroner pr måned

Mottar du ytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon), kan du ikke være med på uføreforsikringen.

Blir du friskmeldt, kan du bli med på uføreforsikringen fra den dagen det skjer. Da må du selv gi forbundet beskjed om dette.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.

Bestill forsikringen her

Forsikringssummer for noen utvalgte aldersgrupper:

Alder Månedlig utbetaling
etter 12 måneders sykemelding
Forsikringssum
totalt
tom 50 år Kr 4 745 Kr 474 480
55 år Kr 3 559 Kr 355 860
60 år Kr 2 372 Kr 237 240

 

Forsikringen opphører ved fylte 60 år.

Ønsker du å vite mer om hvilke fordeler du har i LOfavør lofavør.no/forsikring

Betaling for denne forsikringen kommer i tillegg til kontingenten.

Du får tilsendt egen giro. For mer informasjon, send mail til firmapost@nnn.no

Engelsk

English

Litauisk

Lietuvos

Polsk

Polski

Russisk

русский