Hopp til innhold

Hva koster det

NNN gir deg trygghet i arbeidslivet og gode forsikringer.
Nedenfor vises et eksempel på hva det vil koste.

Hva koster et medlemskap i NNN?

Yrkesaktiv
Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærling
Lærlinger har gratis medlemskap.

Hvis arbeidsforholdet ditt endrer seg, må du ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet.

Student
For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN.

Det er ikke dyrt å være medlem!

Et av motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Eksempelet nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig.

Bruttokontingent per år kr 7 200. 
Sum fordeler kr 9 999


Utregning


Inntekt
Kontingent til forbundet (1,4%)
Kontingent til avdelingen (0,2%)
Bruttokontingent per år Skattefritak kr 7.700 (22% i 2023)
Fritidsforsikring
Grunnforsikring
LOFavør Innboforsikring
LOfavør Advokatforsikring
Sum fordeler
kr 450.000
kr 6.300
kr 900
kr 7.200

kr 1.694*
kr 396 *
kr 648 *
kr 2.581 **
kr 4.680 ***
kr 9.999

* Ved individuelt kjøp av forsikring
* Maks skattefritak er kr 1.694. Gjeleder for alle som tjener over ca kr 480.000 i året
** Innboforsikring, ubegrenset forsikringssum
*** Uorganiserte må betale kr 4.680 for advokatforsikring