Tre gode grunner for å bli medlem av NNN:

Vi tar vare på deg på jobb og hjemme
NNN arbeider politisk for å sikre et trygt arbeidsliv for deg og dine kolleger.

Du skal ha en god og rettferdig lønn
NNN forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår og gir trygghet for deg og kollegene dine.

Du får være med å bestemme
Som medlem i NNN er du fagorganisert og har mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag.

NNN hjelper deg med å få riktig lønn

NNN har som oppgave å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Som medlem får du både rettigheter og økonomiske fordeler.

Som medlem har du krav på rett lønn * med årlige lokale forhandlinger **.

Som medlem ivaretar vi dine rettigheter.

Bli medlem

Hva koster et medlemskap i NNN?

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærlinger har gratis medlemskap.

For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN.

Et av motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Eksempelet nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig

Bruttokontingent per år: kr 7.200
Sum fordeler: kr 7.406

Klikk her for å se utregningen

Utregning

Inntekt 
Kontingent til forbundet (1,4%) 
Kontingent til avdelingen (0,2%) 
Bruttokontingent per år 

Skattefritak kr 3.850 (23% i 2018) 
Fritidsforsikring 
Grunnforsikring 
Innboforsikring 
LOfavør Advokatforsikring 
Sum fordeler

kr 450.000
kr 6.300
kr 900
kr 7.200

kr 885
kr 249 *
kr 312 *
kr 2.000 **
kr 3.960 ***
kr 7.406

* Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikring, ubegrenset forsikringssum, forutsetning bolig 100 kvm,  3 – 5 personer, geografiske forskjeller
*** Uorganiserte må betale kr 3.960 for advokatforsikring

Medlemsfordeler

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen. Medlemskapet i NNN er derfor den beste trygghetsforsikringen for alle som jobber i bransjen.

Medlemsfordeler