Om medlemskap

Om medlemskap 2017-11-30T15:16:15+00:00

NNN er forbundet for deg som jobber i matindustrien!

Tre gode grunner for å bli medlem av NNN:

  1. Vi tar vare på deg på jobb og hjemme
    NNN arbeider politisk for å sikre et trygt arbeidsliv for deg og dine kolleger.
  2. Du skal ha en god og rettferdig lønn
    NNN forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår og gir trygghet for deg og kollegene dine.
  3. Du får være med å bestemme
    Som medlem i NNN er du fagorganisert og har mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag.

Ved de lokale fagforeningene og fylkeskoordinatorene over hele landet kan medlemmene få bistand eller delta i aktiviteter.

Hva koster et medlemskap i NNN?

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærlinger har gratis medlemskap.

For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN.

Et av motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Eksempelet nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig:

Inntekt
Kontingent til forbundet (1,4%)
Kontingent til avdelingen (0,2%)
Bruttokontingent per år

Skattefritak kr 3.850 (27% i 2017)
Fritidsforsikring
Grunnforsikring
Kollektiv Hjem
LOfavør Advokatforsikring
Sum fordeler

kr 400.000
kr    5.600
kr       800
kr    6.400

kr    1.078
kr       249 *
kr       312 *
kr    2.893 **
kr    3.960 ***
kr    8.492

Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikringer, tenkt forsikringssum kr 1.200.000
*** Uorganiserte må betale kr 3.960 for advokatforsikring

> LO favør Medlemsbrosjyre.pdf
> Medlemsbrosjyre.pdf
> Ta kontakt
> Medlemsfordeler
> Bli medlem

Privacy Policy Settings