Tre gode grunner for å bli medlem av NNN:

Vi tar vare på deg på jobb og hjemme
NNN arbeider politisk for å sikre et trygt arbeidsliv for deg og dine kolleger.

Du skal ha en god og rettferdig lønn
NNN forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår og gir trygghet for deg og kollegene dine.

Du får være med å bestemme
Som medlem i NNN er du fagorganisert og har mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag.

NNN hjelper deg med å få riktig lønn

NNN har som oppgave å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Som medlem får du både rettigheter og økonomiske fordeler.

Som medlem har du krav på rett lønn * med årlige lokale forhandlinger **.

Som medlem ivaretar vi dine rettigheter.

Bli medlem

Hva koster et medlemskap i NNN?

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,4 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer avdelingens egen kontingent (minimum 0,2 prosent).

Lærlinger har gratis medlemskap.

Hvis arbeidsforholdet ditt endrer seg, må du ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet.

For studenter koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem, må studiene være din hovedbeskjeftigelse og du må ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer enn det, kan du bli ordinært medlem i NNN.

Et av motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Eksempelet nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig

Bruttokontingent per år: kr 7.200
Sum fordeler: kr 8.501

Klikk her for å se utregningen

Utregning

Inntekt 
Kontingent til forbundet (1,4%) 
Kontingent til avdelingen (0,2%) 
Bruttokontingent per år 

Skattefritak kr 3.850 (22% i 2021) 
Fritidsforsikring 
Grunnforsikring 
LOFavør Innboforsikring 
LOfavør Advokatforsikring 
Sum fordeler

kr 450.000
kr 6.300
kr 900
kr 7.200

kr 847
kr 249 *
kr 312 *
kr 2.893 **
kr 4.200 ***
kr 8.501

* Ved individuelt kjøp av forsikring
** Innboforsikring, ubegrenset forsikringssum, forutsetning bolig 100 kvm,  3 – 5 personer, geografiske forskjeller
*** Uorganiserte må betale kr 4.200 for advokatforsikring

Medlemsfordeler

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen. Medlemskapet i NNN er derfor den beste trygghetsforsikringen for alle som jobber i bransjen.

Medlemsfordeler