Hopp til innhold

Om Norsk Nærings- og Nytelsmiddelarbeiderforbund

NNN har i dag nærmere 29.000 medlemmer og vår viktigste oppgave er å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Dette vil alltid ligge til grunn for alt forbundet gjør. Vi har konsekvent arbeidet for en solidarisk lønnspolitikk, det vil si lønnsmessig utjamning mellom høyt- og lavtlønte og mellom kvinner og menn. NNN prioriterer arbeid med bedriftsutvikling og kompetanseoppbygging, og er en viktig pådriver for fagopplæring innen matindustrien.

NNN organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien, som er landets nest største industri. Og knapt noe kan vel være viktigere enn å produsere trygg kvalitetsmat og – drikke.

NNN er også representert i flere forskningsmiljøer og vi deltar i samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner, statlige og kommunale instanser. I tillegg driver forbundet en aktiv påvirkningsvirksomhet overfor myndigheter og politikere for å bedre rammevilkårene for matindustrien som helhet.

Gjennom tilslutningen til LO står vi sammen med over 1.000.000 fagorganiserte, og NNN har et utstrakt samarbeid med forskjellige miljøer og organisasjoner for å ivareta våre medlemmers interesser.

Bli medlem

Vi jobber for at du skal få best mulig lønns- og arbeidsvilkår

Medlemsfordeler

Se hvilke fordeler du får som medlem hos oss