Hopp til innhold

Samarbeidsprosjekter

NNN har flere samarbeidsprosjekter.

IA-Bransjeprogram

IA-bransjeprogrammet i næringsmiddelindustrien har som hovedmål å utvikle bransjetiltak som bidrar til å redusere sykefravær og frafall i bedriftene. På denne siden vil du finne informative og lærerike bransjetiltak for alle.

IA Bransjeprogram for næringsmiddelindustrien (bedrearbeidsdag.no)


Biomarint forum

Biomarint forum er en samarbeidsarena som består av LO med forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Sammen representerer vi det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og ansatte, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

https://biomarintforum.no/