Hopp til innhold

Enighet i forhandlingene med NHO Mat og Drikke for Melkebearbeidende industri

Onsdag kveld ble det enighet i forhandlingene for Melkebearbeidende industri.

Gruppebilde av fem personer utendørs. Foto.
Etter to dager med forhandlinger ble det enighet i forhandlingene for Melkebearbeidende industri. Vi har oppnådd harmonisering mellom iskremfabrikker og melkebearbeidende industri
Ann Elise Hildebrandt, bransjeansvarlig

Minstelønnen i overenskomsten heves til kr. 216,15 pr. time med virkning fra 01.05. 2024.

Det gis et generelt tillegg på kr. 7,00

Ansiennitetstillegg

  • Satsen for 5 år i bedriften økes med kr 1,00 pr time
  • Satsen for 10 år i bedriften økes med kr 1,00 pr time
    tilleggene gis med utgående effekt med virkning fra 01.05 2024

Fagbrevtillegget økes med kr. 2,00, fra kr. 13,00 til kr. 15,00 med virkning fra 01.05, 2024. Tillegget gis ikke utgående effekt.

For skifttillegg var det to satser, her er det nå høyeste sats gjeldene for alle, ikke bare Iskremfabrikker som det har vært til nå.

  • Første skift Ingen skifttillegg
  • Annet skift 25% av faktisk fortjeneste
  • Tredje skift 35% av faktisk fortjeneste

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som nå går ut til uravstemning.

NNNs forhandlingsutvalg:
Dan Fredrik Moldstad, Synnøve Finden Avd. Alvdal
Bjørn Nottveit Larsen,O Kavli AS (ikke tilstede på bildet)
Eva Roselind Nistad, Hennig-Olsen Is AS
Dennis Voelzke, Q-Meieriet Avd. Gausdal
Henrik Oma, Q-Meieriet Avd. Jæren

Fra forbundet:
Yngve Hansen
Ann Elise Hildebrandt, bransjeansvarlig og forhandlingsleder