Hopp til innhold

Enighet i forhandlingene mellom NNN og NHO Mat og Drikke for Vin- og brennevinsbransjen

Tarifforhandlingene om Vin- og Brennevinsoverenskomsten mellom NNN og NHO Mat og drikke endte med enighet litt over kl. 02.00 på den tredje dagen.

Gruppebilde av personer ved konferansebord. Foto.

Forhandlingene må kunne karakteriseres som komplekse og det ble brukt mye tid på avklaring av prinsipielle problemstillinger og økonomi.

Vi klarte å få ut eForhandlingsutvalget har bestått av:
Håvar Solli Wenaasen, Arcus Norway AS
Arne Larsen, Arcus Norway AS
Henning Strand, Vectura AS, Oslo
Aedin Yazdan-Panah, Vectura AS, Oslo

Fra forbundet deltok:
Line Grønmo Haugland, forhandlingsleder og bransjeansvarlig NNN
Tove Berit Berg, NNNn god andel på den totale rammen på 5,2%, og er fornøyde med å gå tilbake til medlemmene med dette sier forhandlingsutvalget.
NNN sitt forhandlingsutvalg mener videre det økonomiske resultatet er i tråd med det som er oppnådd ellers i årets tarifforhandlinger, og det ble noen mindre endringer i overenskomstens tekst.

Forhandlingsresultatet vil nå gå til overenskomstens medlemmer for uravstemning.

  • Det gis et generelt tillegg på kr 7,00,-
  • Ansiennitetstillegget på 1-12. år økes med kr. 3,-
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 2,50,-
  • Matpenger ved overtidsarbeid er hevet til kr 107,-
  • Overenskomstens faste tillegg økes med 10%

Forhandlingsutvalget legger frem resultatet.

Frist for uravstemning er satt til 26.juni.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
Håvar Solli Wenaasen, Arcus Norway AS
Arne Larsen, Arcus Norway AS
Henning Strand, Vectura AS, Oslo
Aedin Yazdan-Panah, Vectura AS, Oslo

Fra forbundet deltok:
Line Grønmo Haugland, forhandlingsleder og bransjeansvarlig NNN
Tove Berit Berg, NNN